Hardware Engineering

Hardware Engineering

De engineeringsfase vormt de basis van ieder project waarin allereerst de eisen en wensen van onze klanten worden vertaald naar een technisch,- en functioneel ontwerp.

Tijdens de hardware engineering wordt het technisch ontwerp uitgewerkt naar een elektrotechnisch ontwerp en bijbehorend tekeningenpakket. Door de combinatie van krachtige engineeringstools en verregaande standaardisatie kunnen korte doorlooptijden worden gerealiseerd en een wordt een constante kwaliteit geleverd.

Voor het opstellen van de elektrotechnische tekeningen maken we gebruik van Eplan-P8 waarbij naar wens de 3D-layout van de panelen in Eplan-ProPanel wordt gemaakt.

Gerbin Control maakt gebruik van krachtige engineeringstools waarbij korte engineeringstijden kunnen worden gerealiseerd