Gerbin Control Logo
info@gerbincontrol.nl

Reactie binnen 24u

+31 (0)33 299 60 57

Krijg direct antwoord

Jachtwagen 55

Navigeer naar

Gerbin Control Logo

Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers en gebruikers van de website van Gerbin Control.

Gebruiksvoorwaarden
Gebruikers van de website dienen zich te houden aan de volgende regels:

– Het is niet toegestaan om ongepast gedrag, zoals beledigende taal of bedreigingen, te tonen of te verspreiden.
– Het is verboden om de website te gebruiken voor spam, hacking of andere schadelijke activiteiten.
– Het is niet toegestaan om inbreuk te maken op auteursrechten of intellectuele eigendomsrechten van Gerbin Control of derden.
Intellectuele eigendom
– Alle inhoud op de website van Gerbin Control, inclusief teksten, afbeeldingen, logo’s en software, is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze inhoud zonder voorafgaande toestemming te kopiëren, verspreiden of gebruiken.

Aansprakelijkheid
Gerbin Control is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of ongemak veroorzaakt door het gebruik van de website, inclusief technische storingen, onderbrekingen of fouten. Gerbin Control streeft naar een correcte en foutloze werking van de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde ononderbroken en foutloos zal functioneren.

Links naar andere websites
De website van Gerbin Control kan links bevatten naar externe websites. Gerbin Control is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van deze websites. Het bezoeken van externe websites via de links op de website van Gerbin Control is voor eigen risico van de gebruiker.

Privacybeleid
Het privacybeleid van Gerbin Control beschrijft hoe persoonlijke gegevens worden verzameld, gebruikt, opgeslagen en gedeeld. Door gebruik te maken van de website stemt de gebruiker in met het privacybeleid van Gerbin Control.

Bestel- en betalingsvoorwaarden
Indien van toepassing, gelden specifieke voorwaarden met betrekking tot bestellingen, levering, retournering en betalingen. Deze voorwaarden worden duidelijk vermeld bij het plaatsen van een bestelling.

Geschillenbeslechting
In geval van een geschil tussen Gerbin Control en een gebruiker van de website, streven beide partijen naar een minnelijke oplossing. Indien een minnelijke oplossing niet mogelijk is, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.